#overstichtingkuub

Bestuur en toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht is bij Stichting KUUB ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het Bestuur

Helen Groves is directeur-bestuurder van Stichting KUUB. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daar in vastgelegd.

H. Groves (Bestuur Stichting KUUB)
Eigenaar Cultuur Hippie
INHOLLAND, Bachelor Degree, Management Economie & Recht

“Op mijn vijftiende ben ik samen met mijn familie geëmigreerd van Zuid Afrika naar Nederland. Voor mij was dit een flinke culturele omslag. Eenmaal aangekomen in Nederland was ik op slag verliefd op de Nederlandse cultuur en ik heb mij hier door de jaren heen steeds meer in verdiept.

Na het afronden van de hbo-studie Management, Economie en Recht besloot ik aan de slag te gaan in de zakelijke dienstverlening. Toch bleef er iets knagen. Ik wilde meer. Ik wilde graag meer betekenen voor de maatschappij, maar dit kon voor mijn gevoel niet binnen een commerciële functie. Daarom besloot ik in 2010 mijn goede baan met doorgroei mogelijkheden in te ruilen voor een baan bij de non-profitorganisatie Stichting Talent And Dreams.

Voor de Stichting Talent And Dreams heb ik in de gemeente Alkmaar de tweede vestiging van deze organisatie opgezet en uitgerold. Na vier jaar heb ik deze vestiging met trots overgedragen aan een nieuwe generatie. Een organisatie moet immers blijven vernieuwen en de flexibiliteit waarborgen zodat het succesvol blijft. De tijd voor iets nieuws was aangebroken. Met de opzet van Stichting KUUB hoop ik dat ik de creatieve energie die door mijn aderen stroomt, kan vertalen naar concrete en betekenisvolle projecten.”

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Stichting KUUB werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt zij de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Stichting KUUB en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Stichting KUUB en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke
organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn o.a. bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling

De Raad van Toezicht Stichting KUUB, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

B. Schouten (voorzitter RvT)
Manager Verhuur Woonwaard Noord Kennemerland
INHOLLAND Academy Master’s Degree, Business Administration and Management, General, Cum Laude

“ Geboren in Haarlem, deels opgegroeid in Heerhugowaard en op m’n vijfentwingste verhuisd naar Alkmaar. Ik woon in een fijn appartementje op de Oudegracht en loop inmiddels zo’n tien jaar rond in Alkmaar. In deze jaren ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij de culturele actviteiten in deze stad: het Filmhuis, Theater de Vest, Wintertuinen, mooie Zomers op het Plein en tal van grote en kleine te gekke initiatieven. Steeds sta ik weer versteld van wat Alkmaar en haar inwoners te bieden hebben.

Stichting KUUB biedt een podium voor al dit bekende en nog onbekende talent van Alkmaar en omgeving. Een ruimte waar alles samenkomt. De schilder die te mooi werk maakt voor zijn zolderkamer, de kleinkunstenaar met zijn eerste kunsten voor publiek en de bezoeker die kennis maakt met kunstuitingen waarvan hij het bestaan eerst nog niet wist.

Cultuur, en amateurkunst in het bijzonder, zijn waardevol, maar ook kwetsbaar. Het is een rijkdom die niet direct op een bankafschrift is terug te zien. Je moet dus het lef hebben om het te tonen en het verstand om er goed mee om te gaan. Samen met de leden van de Raad van Toezicht zal ik zorgen dat dit gebeurt. Zo maken we Alkmaar weer een stukje rijker.”

L. van Heugten (secretaris)
PhD researcher Amsterdam School for Cultural Analysis & Theater Studies
Initiator platform Transnational Opportunities

“ Ik heb als Cultuur- en Theaterwetenschapper en dramaturg ruime ervaring in publiciteit, marketing en productie bij verschillende theaterfestivals, theaters, gezelschappen en culturele organisaties van Maastricht tot Amsterdam. In 2009-2010 werkte ik als marketingmedewerker mee om Poppodium Victorie onder het voetlicht te brengen in Alkmaar. Bij de Universiteit van Amsterdam was ik docent Theaterwetenschap en deed ik onderzoek naar de rol van Europese cultuursubsidies in het theater. Met deze uiteenlopende ervaringen op zak geef ik advies en houd ik toezicht op de missie en doelstellingen van Stichting KUUB. Als inwoner van Alkmaar draag ik als professional, toeschouwer en amateur kunstzinnige en culturele activiteiten een warm hart toe. Daarom ben ik blij dat ik me als lid van de Raad van Toezicht van Stichting KUUB kan inzetten voor meer ruimte voor ontmoeting, zichtbaarheid en ontwikkeling van kunstzinnigheid in Alkmaar en omgeving.”

E. Bromlewe
Docent/onderzoeker, vice-voorzitter deelraad, jurist Windesheim Vrije Universiteit Amsterdam
Meester in de rechten, Strafrecht / Staats- en bestuursrecht

“ Als (voormalig) popjournalist voor 3voor12/Lokaal en Nu.nl en als amateurtekstschrijver voor onder meer De Grote Steen bevind ik mij al zo’n tien jaar actief in de wereld van amateurkunst. Daarin valt het mij op dat het hard zoeken is naar ruimte om de eigen creatieve uiting te kunnen delen met anderen en naar groepen mensen met dezelfde interesses. Met haar festival en online platform voor culturisten voorziet KUUB daarom volgens mij in een belangrijke behoefte om het delen en elkaar inspireren te verrijken.

Gecombineerd met mijn achtergrond als beleidsmedewerker voor overheidsorganisaties en master rechtsgeleerdheid zal ik mij in de Raad Van Toezicht inspannen voor een transparante en kwalitatief hoogstaande besteding van de (deels) publieke gelden. Maar bovenal wil ik met kritisch toezicht helpen de stoelen van de stichting te realiseren.”

Belangrijke documenten

Stichting KUUB kent een directeur-bestuurder / raad van toezicht model. De Governance Code Cultuur ligt hieraan ten grondslag. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Inhoudelijk verslag 2016