Bestuur en toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht is bij Stichting KUUB ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het Bestuur

Vanaf januari 2019 is Lonneke van Heugten directeur-bestuurder van Stichting KUUB. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daar in vastgelegd. Van 2016-2018 was Helen Groves, oprichter van de stichting, directeur-bestuurder.

L. van Heugten (bestuurder)
Cultuurondernemer, dichter, dramaturg, promovenda Amsterdam School for Cultural Analysis (UvA)

“Ik heb als Cultuur- en Theaterwetenschapper en dramaturg ruime ervaring in publiciteit, marketing en productie bij verschillende theaterfestivals, theaters, gezelschappen en culturele organisaties van Maastricht tot Amsterdam. In 2009-2010 werkte ik in Alkmaar als marketingmedewerker mee om Poppodium Victorie onder het voetlicht te brengen. Bij de Universiteit van Amsterdam was ik docent Theaterwetenschap en doe  ik onderzoek naar Europese samenwerkingen in het theater. Als inwoner van Alkmaar draag ik als professional (o.a. met De Nachtvlinder voor poëtische ontmoeting), toeschouwer en culturele amatrice alle kunstzinnige activiteiten een warm hart toe. Met deze uiteenlopende ervaringen op zak, zet ik me als directeur-bestuurder van Stichting KUUB met liefde in voor de (amateur)kunst in Alkmaar en de regio! KUUB laat de diversiteit en het plezier van kunstbeoefening zien en zet zich in voor de ontwikkeling van kunstzinnige expressie in de ruimste zin.”

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Stichting KUUB werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt zij de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Stichting KUUB en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Stichting KUUB en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn o.a. bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling

De Raad van Toezicht Stichting KUUB, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

B. Schouten (voorzitter RvT)
Manager Verhuur Woonwaard Noord Kennemerland
INHOLLAND Academy Master’s Degree, Business Administration and Management, General, Cum Laude

“Geboren in Haarlem, deels opgegroeid in Heerhugowaard en op m’n vijfentwingste verhuisd naar Alkmaar. Ik woon in een fijn appartementje op de Oudegracht en loop inmiddels zo’n tien jaar rond in Alkmaar. In deze jaren ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij de culturele actviteiten in deze stad: het Filmhuis, Theater de Vest, Wintertuinen, mooie Zomers op het Plein en tal van grote en kleine te gekke initiatieven. Steeds sta ik weer versteld van wat Alkmaar en haar inwoners te bieden hebben.

Stichting KUUB biedt een podium voor al dit bekende en nog onbekende talent van Alkmaar en omgeving. Een ruimte waar alles samenkomt. De schilder die te mooi werk maakt voor zijn zolderkamer, de kleinkunstenaar met zijn eerste kunsten voor publiek en de bezoeker die kennis maakt met kunstuitingen waarvan hij het bestaan eerst nog niet wist.

Cultuur, en amateurkunst in het bijzonder, zijn waardevol, maar ook kwetsbaar. Het is een rijkdom die niet direct op een bankafschrift is terug te zien. Je moet dus het lef hebben om het te tonen en het verstand om er goed mee om te gaan. Samen met de leden van de Raad van Toezicht zal ik zorgen dat dit gebeurt. Zo maken we Alkmaar weer een stukje rijker.”

 

M. van Ispelen (secretaris)
Theatermaker Superstar Theaterproducties en Medewerker Crisisdienst Jeugd- en Gezinsbeschermers

Majella van Ispelen woont in Alkmaar en is mede-oprichter, productieleider en assistent regisseur van Stichting Superstar Theaterproducties, die unieke, jaarlijkse theaterproducties realiseert. Vanuit haar kennis over en ervaring in het lokale en regionale culturele landschap ziet zij toe op de professionaliteit van de organisatie en de ontwikkeling van de rol van Festival KUUB in dit landschap van (amateur-)verenigingen, culturele instellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven.

E. Bromlewe (penningmeester)
Docent/onderzoeker, vice-voorzitter deelraad, jurist Windesheim Vrije Universiteit Amsterdam
Meester in de rechten, Strafrecht / Staats- en bestuursrecht

“ Als (voormalig) popjournalist voor 3voor12/Lokaal en Nu.nl en als amateurtekstschrijver voor onder meer De Grote Steen bevind ik mij al zo’n tien jaar actief in de wereld van amateurkunst. Daarin valt het mij op dat het hard zoeken is naar ruimte om de eigen creatieve uiting te kunnen delen met anderen en naar groepen mensen met dezelfde interesses. Met haar festival en online platform voor culturisten voorziet KUUB daarom volgens mij in een belangrijke behoefte om het delen en elkaar inspireren te verrijken.

Gecombineerd met mijn achtergrond als beleidsmedewerker voor overheidsorganisaties en master rechtsgeleerdheid zal ik mij in de Raad Van Toezicht inspannen voor een transparante en kwalitatief hoogstaande besteding van de (deels) publieke gelden. Maar bovenal wil ik met kritisch toezicht helpen de stoelen van de stichting te realiseren.”

Belangrijke documenten

Stichting KUUB kent een directeur-bestuurder / raad van toezicht model. De Governance Code Cultuur ligt hieraan ten grondslag.

Inhoudelijk verslag 2016