[vc_row el_id=”disclaimer”][vc_column][vc_column_text]Disclaimer voor https://festivalkuub.nl

Stichting KUUB, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot https://festivalkuub.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting KUUB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting KUUB.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting KUUB spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting KUUB.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting KUUB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting KUUB en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting KUUB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of concept – voor zover niet anders aangegeven – eigendom van Stichting KUUB. Het is zonder schriftelijke toestemming van Stichting KUUB niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Stichting KUUB.

Overig

Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]