Gegevensverwerking

Stichting KUUB slaat gegevens op van deelnemers aan Festival KUUB en vermeldt die op de website https://festivalkuub.nl. Daardoor is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website en social media handles. Niet van alle leden zijn alle gegevens verwerkt; op https://festivalkuub.nl/deelnemers is te zien welke gegevens van wie of welke organisatie zijn verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking

KUUB is een jaarlijks cultureel festival in Alkmaar met buitengewone muziekvibes, creatieve workshops, voorstellingen, demo’s, exposities en meer. Kunst in de ruimste zin, gratis geschikt voor de hele familie. Dit jaar gaat het festival online verder met Studio KUUB.

KUUB maakt verbinding tussen cultuurbeoefenaars en- makers uit de regio. Beeldende kunstenaars, muzikanten, dansgroepen, zangkoren, cabaretiers, theatermakers, orkesten, musicalgroepen, knutselaars, woordkunstenaars, bands, drumbands, bloemsierkunstenaars, videomakers, fotografen en alles daar tussenin.
Door interactieve workshops geeft KUUB ook ruimte aan bezoekers om zich uit te leven, al dan niet vanuit eigen huiskamer.

Festival KUUB vermeldt zowel op de website, Youtube als op Facebook en Instagram de meewerkende partijen en de deelnemers om zo deze onder de aandacht te brengen. Om als deelnemer deel te nemen aan het festival vul je een google forms document in, hierbij wordt toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens.

In het licht van onze activiteiten wordt door Festival KUUB een overzicht bijgehouden van de aangesloten deelnemers met hun gegevens en wordt informatie van hen vermeld op de website https://festivalkuub.nl om hun activiteiten voor een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Gebruik van de gegevens

  • De gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand.
  • De e-mailadressen worden gebruikt om te corresponderen met de deelnemers en om de deelnemers te informeren over uiteenlopende zaken van culturele aard. Als een mail naar meer leden tegelijk wordt verstuurd gebeurt dit bcc.
  • Als een deelnemer de deelname opzegt, zijn de gegevens niet langer zichtbaar op de website. De gegevens worden wel bewaard in het ledenbestand (niet actief), dit voor maximaal 1 jaar.
  • Gegevens worden niet door Stichting KUUB doorgegeven aan derden.

Toestemming

Aan personen en organisaties die per 25 mei 2018 deelnemer waren, is gevraagd toestemming te geven voor deze gegevensverwerking.

Rechten

Als betrokkene van deze gegevensverwerking hebben deze personen en organisaties de volgende rechten:

  • Dataportabiliteit; het recht om gegevens over te dragen;
  • Vergetelheid; het recht om vergeten te worden;
  • Rectificatie en aanvulling; het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
  • Beperking van de verwerking; het recht om minder gegevens te laten verwerken;
  • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering; het recht op een menselijke blik bij besluiten;
  • Bezwaar; het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Disclaimer: live uitzendingen Studio KUUB

Deelnemers en gasten in de live uitzendingen van Studio KUUB moeten er rekening mee houden dat live beelden niet aangepast kunnen worden tijdens of na de uitzending. Ze blijven integraal onderdeel van de uitzending en voor onbepaalde tijd als archief op social media zoals Facebook en Youtube aanwezig.

Door deelname via inzending van beeld of geluidsbestanden via het KUUB-nummer 06 30071782 of e-mail gaan deelnemers akkoord dat deze materialen gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden en uitzendingen van Festival KUUB. KUUB is niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van materiaal van derden.

Als een persoon of organisatie van een of meer van deze rechten gebruik wil maken, kan dat kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@festivalkuub.nl. Stichting KUUB zal hierop zo snel mogelijk reageren.

Stichting KUUB, mei 2018